• Nu slår majoriteten in på en ny politisk inriktning för familjepolitiken. Foto: Tommy Pettersson

Vårdnadsbidraget upphör i Linköping

Fyra miljoner frigörs

Nu tar den nya politiska majoriteten i Linköping ett stort ideologiskt kliv och avvecklar det omdiskuterade kommunala vårdnadsbidraget. ”Koalition för Linköping” (S, MP, FP) visar nu att det finns skillnader även i den kommunal politiken.
Från den första juni i år går det inte längre att söka vårdnadsbidraget. Beslutet berör dock inte dem som redan fått bidraget beviljat.

Det är kommunfullmäktige som slutgiltigt tar beslut om att ta bort vårdnadsbidraget och då måste både kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden förbehandla det kontroversiella ärendet.

Fyra miljoner plus

Vid sitt sammanträde nu på torsdag kommer Koalitionen för Linköping i barn- och ungdomsnämnden att tillstyrka att vårdnadsbidraget upphör.

– Jag tror att resurserna som tidigare gått till vårdnadsbidrag kommer att göra större nytta för att stärka kvaliteten i förskolan. Det kommer att innebära en förstärkning på förskolan på cirka fyra miljoner, säger Jakob Björneke socialdemokratiskt kommunalråd.

Infördes 2008

Vårdnadsbidraget infördes i Linköping i augusti 2008 och familjer som inte hade kommunalt finansierad barnomsorg för barn 1 till 3 år fick i stället vårdnadsbidrag med 3000 kronor per månad och barn. I snitt görs i dag cirka 133 utbetalningar per månad.