• Jonas Ridderström vill lyfta fram sin personal som en garanti för kvalitet och trivsel. Foto: Tommy Pettersson
  • Stiftsgårdschef Jonas Ridderström kan börja arbetsdagen med att spela piano eller ibland orgel, Foto: Tommy Petersson

Vårdnäs en plats för eftertanke

Stiftsgården Vårdnäs är en välkänd plats för oss linköpingsbor. En lägergård mitt i en underskön miljö förankrad intill Rängen.

Men idag är platsen så mycket mer. Det är framförallt en modern kurs- och konferensanläggning som står till förfogande för såväl Svenska kyrkans egna församlingar, pastorat och organisationer som för andra föreningar, företag, offentliga förvaltningar, skolor och privatpersoner.

Lugnet infinner sig

Som stiftsgård är man en mötesplats för människor lika mycket som ett modernt konferenshotell. På Vårdnäs finns det tid för det stora lugnet och funderingar över vad som är väsentligt här i livet.

– Vårdnäs ligger bredvid Kinda kanal, vid Rängen och mitt i eklandskapet vilket ger en fantastisk upplevelse. Här finns inget brus utom det som naturen själv skapar. Inget stadsbrus eller buller från bilar och det göra att man lättare kan koppla av här, säger Jonas Ridderström, chef för stiftsgården och fortsätter.

– Anläggningen har inget stort renoveringsbehov den är fräsch rakt igenom. Det ska vi tacka Hans Nilsson för som fick med sig stiftsfullmäktige och vågade satsa på utbyggnad under 1990-talet och framåt 2000-talet. Vi behöver istället arbeta mer med information, marknadsföring och samarbete med andra aktörer i trakten. Vårdnäs som plats är det som ska lyftas fram nu. Vår katedral idag är naturen här ute.

Utvecklingen fortsätter

Sommaren 1944 invigde biskop Tor Andraelig; Mellangården och ungdomsgården i Vårdnäs. Det skulle vara en plats för gemenskap, samtal, personlig utveckling och fostran av ungdomar samt ett led i ungdomsvänlig samhällsplanering där ungdom och vuxna skulle mötas i samarbete och ansvar. Efter den starten har anläggningen utvecklats i drygt 70 år.

Stiftsgården Vårdnäs ägs och drivs av Linköpings Stift och anläggningen har på senare tid utvidgats med byggnader för hotellrum och konferenslokaler för att vara en mötesplats för konferensdeltagare, besökare och väldigt många lunchgäster.

– Vi är verkligen förankrade i vårt lokalsamhälle i ett samarbete med flera olika föreningar och företag. Nu kommer vi även att samarbeta med Eklunda bio där det blir Operaföreställning och en god middag. Vi har skördefesten ihop med hembygdsgården och församlingen, säger Jonas Ridderström och berättar vidare om alla de planer och verksamheter som redan är igång.