• Hela Skylten skakar när Studieförbunden bjuder in till musikfest. Foto: Rebecka Lindhe.

Världens största musikfestival

Den tionde oktober blir det stor musikfestival på Skylten i Linköping då Studieförbunden går samman i vad man kallar för ”Världens största musikfestival”.
– Här i Linköping kör vi den 10 oktober på Skylten. Valet av lokal är rätt enkelt då det är en klassisk musiklokal i Linköping, berättar Alexander Vibeck på Studieförbundet Sensus och fortsätter att berätta om alla konserter som ägt rum på Skyltens scen genom åren.

Inte ofta


– Det är inte ofta vi samarbetar studieförbunden emellan även om det blivit bättre med åren. Visst har vi mycket gemensamt och väldigt lite som skiljer oss åt. Särskilt när det kommer till just musik, fortsätter Alexander Vibeck och berättar samtidigt om den stora verksamhet som studieförbunden ligger bakom.
– Vi har oerhört stor betydelse för det som brukar kallas för ”Det svenska musikundret” men det är allt som oftast den kommunala musikskolan som får cred för det vilket inte är riktigt relevant i verkligheten.

Det svenska popundret


Varje år deltar 146 000 personer i musikcirklar och det arrangeras 127 000 konserter – allt i regi av landets tio studieförbund. Genom Världens största musikfestival vill studieförbunden tillsammans lyfta fram folkbildningens betydelse för det levande och inkluderande kulturliv som Sverige gjort sig känt för, inte minst som grund för det svenska musikundret. Syftet är också att synliggöra den lokala kraft för utveckling och livskvalitet som det ideella engagemanget skapar genom förbundens verksamhet. Bakom festivalen står Sveriges tio studieförbund: ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens, Medborgarskolan, NBV, Sensus, Studiefrämjandet, Studieförbundet vuxenskolan. Mellan den 5-11 oktober arrangeras Världens största musikfestival på fler än 300 scener runt om i Sverige. En unik musiksatsning, från Malmberget till Malmö.

Studieförbunden på plats


I Linköping har Studiefrämjandet, Sensus och Bilda valt att tillsammans bidra till Världens Största Musikfestival med en konsertkväll som bjuder på musik från olika genrer. Den 10 oktober uppträder band på Skylten, dessutom finns representanter från de tre studieförbunden på plats hela kvällen för att prata med besökarna. På scen ser vi Madame P, Acid Carrots, Fall With Grace, The Grand Station och Mööörp. Fler akter kan tillkomma.