• Glada gubbs i fläktrummet. Kennet Sigfridsson, Akademiska hus, Emil Berggren, Tekniska verken, Lars Hagman, regiondirektör Akademiska hus, Jimmy Fornander, Tekniska verken och Mile Elez, Tekniska verken. Foto: Jerry Prütz
  • Till en kostnad av 1,7 miljoner har man nu ett världsunikt återvinningssystem av spillvärme. Foto: Jerry Prütz

Världsunik värmeåtervinning

Att återvinna den spillvärme som uppstår i en serverhall har inte varit något högprioriterat område. I och med att universitet och Tekniska verken nu har kommit på hur man ska ta hand om den spillvärme som uppstår, sparar både kund och producent inte bara på miljön utan även på pengar.

Man skulle nog lätt kunna kalla Kenneth Sigfridsson, VVS-ingenjör på Akademiska hus, och Emil Berggren, utvecklingsingenjör på Tekniska verken, för kluriga gubbar. Utan några direkta ritningar så byggde de upp det nya tekniska systemet där man återvinner lågvärdig värme eller ”spillvärme” som det heter i dagligt tal.

På Campus Valla vid Linköping universitet finns det ett flertal serverhallar där det alstras värme på mellan 20 till 30 grader i luften. Värme som man, fram tills nu, inte har tagit vara på.

Minska de fossila bränslena

– Om man inte kyler ner dessa servrar så sliter man antingen ut dem mycket fortare eller så kan de helt enkelt börja brinna, berättar Kenneth Sigfridsson och börjar sedan förklara hur det egentligen ganska enkla systemet fungerar och att Akademiska hus har en idé om att försöka minska beroendet av fossila bränslen för att 2025 ha minskat dessa med 50 procent.

– Vi fick klura en hel del, menar Emil Berggren på Tekniska verken.

Världsunikt i Linköping

– Visst är detta världsunikt. Delarna fanns visserligen ute på marknaden sedan tidigare men inte sättet att använda dem och den värme som uppstår eller går att använda är bara 15 grader vilket egentligen är lite för kallt men vi har lyckats med att kunna ta till vara på den, fortsätter Emil Berggren.

Att återvinna eller inte

Sedan tidigare finns ett fjärrkylsystem som nu också används för att ta hand om den värme som alstras från servrarna. Med den nya tekniska lösningen återvinns värmen genom att förvärma luften in till universitetets lokaler när utomhustemperaturen är cirka plus sex grader eller lägre. Återvinningen sker genom att man tar tillvara returvärmen från fjärrkylsystemet och använder den till att värma upp universitetets lokaler via ventilationssystemet. Systemet gör det möjligt att återvinna den lågvärdiga värmen med minimal elanvändning. Dessutom blir en annan positiv effekt att fjärrkyla produceras när värmen återvinns. Sammantaget bidrar den nya avancerade tekniken till att energianvändningen och koldioxidutsläppen minskar och förhoppningen är att fler ska ta efter konceptet.

25 villor per år

– Bara här i B-huset sparar man el motsvarande 25 villor per år, förklarar Kenneth Sigfridsson så att man lätt förstår vilka vinster det handlar om. För Tekniska verken innebär den unika tekniska lösningen att företaget kan elda mindre olja och kol och därmed släppa ut mindre koldioxid, uppskattningsvis 144 ton per år. Likaså behövs mindre spetslastproduktion i fjärrvärmesystemet. Eller som Tekniska verkens tekniska direktör Mile Elez sammanfattar det hela.

– Det här är verkligen något alla tjänar på.