• Bystedt vill värna om den personliga assistansen

Värna om den personliga assistansen

Under 90 talet infördes en lag som gjorde de funktionshindrades vardag enklare, ro-ligare, friare och framför allt mer utvecklande. Då infördes, under ledning av Bengt Westerberg (L), lagen om rätten av stöd och service för funktionshindrade, LSS

Rätten för personlig assistans för personer med svår funktionsnedsättning har inneburit att de flesta människor med dessa funktionshinder fick en helt ny vardag.
Den personliga assistansen bidrar idag till att personer med olika form av funktionshinder kan leva ett liv som nästan kan jämföras med oss som har förmånen att inte vara drabbade av sjukdom eller exv. en trafikolycka med svåra skador för resten av livet.

Hårdare bedömning

Försäkringskassans allt hårdare bedömningar har gjort att allt fler förlorat sin assistansersättning och att färre nybeviljas. Dagligen kan vi läsa i de rikstäckande tidningarna om nya fall där Försäkringskassan har avslagit rätten assistansen. till vårdtimmar till personer med funktionsnedsättningar. Det är ingen skillnad på om det är barn eller vuxna. Fult uttryckt verkar det som att Försäkringskassan har bonus på antal timmar som man kan göra neddragning på, vilket  även verka hänga ihop med Försäkringskassans mål om att avslå sjukpenning efter att regeringen satt upp nya mål även där!

En bättre vardag

Det är idag ca 16 500 – 17 000 svårt funktionsnedsatta människor som fått en bättre vardag. Det är ca 90-100 000 personliga assistenter som går till jobbet dagligen och känner att dom gör skillnad. Dom känner sig verkligen behövda och vi övriga bör vara mycket stolta över deras jobb.Frihet måste försvaras, Liberalerna säger NEJ till neddragningarna inom LSS. Det är en av de reformer under de senaste 20 åren  som verkligen gjort skillnad för enskilda människor och för hela familjer. Vi kan inte stillatigande se att nedskärningarna inom personlig assistans fortsätter.

Thomas Bystedt

Liberalerna ordförande omsorgsnämnden