• Gycklaren har hamnat i Malmö men borde rätteligen varit kvar i Folkets park i Linköpings kommuns ägo. Foto: Tommy Pettersson

Vart tog Gycklaren vägen?

Året är 1958 och platsen är Folkets park i Linköping, skulptören Sten Ericsons skulptur i brons föreställande en Gycklare ställs upp på bästa plats i parken. Stadsfullmäktige beslutade på drätselkammarens förslag hösten 1956 att köpa in skulpturen för ett belopp av 28 000 kronor.
Man beslutade även att ”Gycklaren” skulle placeras på central plats i Folkets park för att förgylla den springbrunn med belysning för 17 00 kronor som ävenledes skulle byggas på samma plats. Med sammanlagd kostnad på 45 000 kronor beslutade stadsfullmäktige att försköna parken med nämnda skulptur och tillhörande springbrunn. Gycklaren var skapad av skulptör Sten Ericson och den är i grönpatinerad brons. Verket är gjutet i ett exemplar av Herman Bergman i Stockholm.

Det ska vi fira

I juni 1956 fyllde Folkets park 35 år och detta skulle firas med att bland annat försköna parken med konstverk. Man skrev således fram ett förslag till drätselkammaren om att få ett bidrag till att få anlägga en springbrunn och köpa in Gycklaren. Drätselkammare och senare stadsfullmäktige sköt till pengarna för att höja värdet på firandet av 35 - åringen. Men det framgår av protokollsbesluten att staden själva skulle äga Gycklaren för att sättas ut i Folkets park.

Vad hände sedan?

Sommaren 2013 gick Folkets Parks nyvalda ordförande med tunga stegen till tinget och begära föreningen i konkurs. När Folkets park-föreningen gick i konkurs uppstod den oreda som brukar uppstå vid konkurser och det var väl ingen som hade full koll på all prylar vare i sig inomhus eller utomhus. Hur som helst Ericssons konstverk försvann en tid.

Gycklaren som var uppställd i Folkets Park mäter 259 cm från skosulorna upp till de översta bollarna som han jonglerar med och det var väl därför som den plötsligt dök upp igen. I december år 2013 köpte Malmös förskönings- och planteringsförening in skulpturen ”Gycklaren” på en Bukowskiauktion. Utropspriset låg mellan 70 000 kronor till 90 000 kronor och efter ett tag klubbades slutsumman fram på hela 330 000 kronor.

Skulpturen placerades sedan ut i någon park i Malmö under sommaren 2014.

Viktiga frågor inställer sig

Vänner av ordning och reda ställer sig nu ett antal frågor som behöver redas ut. Vem sålde Gycklaren? Vem lämnade ut den till auktion på Bukowski? Hur hanterade Bukowski affären? Har Linköping kommun som ägde skulpturen varit inblandad i försäljningen/auktionen? Vad vet Malmö kommun om inköpet som deras förening gjorde? Hur många kockar är inblandade i denna soppa?