• Vårt klassiska vattentorn pryds nu med olika budskap. Foto: Tommy Pettersson
  • Lovisa Fricot Norén, vd för Tekniska verken Linköping Nät AB, Catharina Thuning, kommunikationsdirektör Linköpings kommun och Christian Andersson, affärsområdeschef Belysning, Tekniska verken höll i arrangemanget. Foto: Tommy Pettersson

Vattentornets ljusa budskap

Det är inte enbart julbelysning och vinterljus som lyser upp Linköping nu har även Vattentornet begåvats med en anläggning som synas vida utöver kommunen.
På vattentornets tak, 46,5 meter ovan jord, sitter nu ett LED-nät som sprider olika budskap till Linköpingsborna i bild och text.

Ej reklam

LED-näts tekniken innebär att ett stort antal ljuspunkter, som på håll uppfattas som en bildskärm. ”Bildskärmen” har suttit på vattentornet i Linköping i några veckor och var klar i god tid för att tändas upp igen vid en invigning som skedde uppe på taket 228 tunga trappsteg för oss som skulle vara med på arrangemanget.

Den officiella testperioden av nätet skedde i onsdags förra veckan men med anledning av terrordåden i Paris tändes nätet redan i helgen innan med franska flaggans färger. När Frankrikes tre dagar långa utlysta landssorg avslutas vid midnatt mellan tisdag och onsdag släcks även bilden på vattentornet ned.

LED-nätet är ett samarbete mellan Linköpings kommun och Tekniska verken ska visa budskap om Linköping. Det handlar med andra ord inte om kommersiell reklam för produkter, utan enbart om information och aktiviteter som rör Linköping, som exempelvis Vinterljus och Musikhjälpen.

Energisnålt


Storleken och den tekniska lösningen för distribution av bild, film, animationer, text i realtids- och interaktiv media gör skärmen unik i sitt slag. Den är mer energisnål än vanliga bildskärmar och driftskostnaden är lägre. Investeringen i LED-nätet är ett innovativt sätt att prova en ny och annorlunda informationsteknik på en ny plats som når Linköpingsborna i större utsträckning. Under fyra månader kommer LED-nätet att testas, från 17 november till 29 februari 2016, och under den tiden har allmänheten möjlighet att lämna sina åsikter till kommunen via mail: vattentornet@linkoping.se