• Här sätts den symboliska spaden i jorden för det stora växthuset vid E4.an. Än är det oklart när, och om, den riktiga spaden kan sättas i jorden. Foto: Tommy Pettersson

Växthusbygget väntar på tillstånd

Än är det oklart när det stora växthuset, byggt på höjden, vid E4:an utanför Linköping kan börja byggas.

– Troligen tidigast nästa höst, säger Owe Pettersson, operativ chef på Plantagon, företaget som står bakom projektet.

Växthuset är en världsunik skapelse som ska vara 60 meter högt, innehålla kontor på 7 000 kvadratmeter men framförallt ska det odlas mat, i huvudsak pak choi, en vanlig salladssort i Asien. Tanken är en demonstrationsanläggning som visar att det går att odla på höjden, i stadsmiljö, och samtidigt koppla ihop det med andra aktörer.

I det här fallet ska Tekniska Verken i Linköping förse växthuset med värme från kraftvärmeverket och koldioxid, en restprodukt från biogasanläggningen. Koldioxid blir näring till växterna. Samtidigt ska restavfall från växthuset gå tillbaka till biogasproduktionen. Alltså ett symbiotiskt system.

– Vi får lågvärdig värme som en restprodukt i biogasprocessen som vi inte har nytta av men den passar i växthus och därför vore det fiffigt att använda den där. Att ta till vara koldioxiden är också vettigt även om det inte är några stora mängder, men det är ju bra att den hamnar i ett kretslopp, klargör Stefan Jakobsson, affärsutvecklingschef på Tekniska Verken.

Inget avtal än

Växthuset ska således i sin tur förse biogasproduktionen med material.

– I teorin kan deras avfall användas i vår rötkammare. Det blir små mängder men då slipper det gå till spillo. Vi arbetar ständigt med att hitta resurseffektiva lösningar, påpekar Stefan Jakobsson.

Än är inga avtal skrivna mellan Plantagon och Tekniska Verken.

– Först ska de ta reda på vad de behöver, sedan ska vi se vad vi kan leverera. Vi har diskuterat i flera år och det borde gå att hitta ett vinna-vinna-koncept, tycker affärsutvecklingschefen.

I framtiden kommer det att behövs mycket mer matproduktion än i dag och då kan städerna bli en tänkbar plats för den ökningen. Plantagons växthus ska visa att det går.

– Anläggningen kan bli attraktiv för många delegationer från hela världen. En idé är att kalla det för World Food Center och göra det till ett forskningscenter för jordbruk i stadsmiljö, påpekar Owe Pettersson.

Klart om tre år

Men än är inget klart med bygget. Detaljplanen är godkänd men på försommaren överklagade en fågelförening i Linköping uppförandet av anläggningen.

– Ärendet är hos länsstyrelsen och borde snart vara avgjort. Men sedan går det också att överklaga till mark- och miljödomstolen. Så vi lever i ovisshet när vi kan få tillstånd att börja. Men vi jobbar på med projektet. Vi är optimistiska, konstaterar Owe Pettersson.

När kan då spaden vara i jorden?

– Svårt att veta. Vi har flera gånger sagt nästa år och hoppas på det. Troligen först nästa höst. Sedan är det 18 till 24 månaders byggtid, förklarar Owe Pettersson och avrundar:

– Vi vill visa världen att det går att bygga sådana här anläggningar i stadsmiljö och få dem att fungera.