• Vem har grävt mest för den byggexpansion som pågår? Foto: Tommy Pettersson

Vem bygger mest?

De 2 308 lägenheter som påbörjades att byggas i Linköping under 2015  är det högsta antalet påbörjade lägenheter under ett enskilt år i Linköpings historia. Det har sagts ett antal gånger av den nuvarande styrande majoriteten men nu vill den tidigare kommunregeringen, Alliansen, hävda att det är deras byggpolitik som nu skördas och förvaltas.

Preliminärt färdigställdes 854 lägenheter, av dessa var 284 småhus och 570 lägenheter i flerbostadshus och samtliga dessa bostäder beslutades, projekterades och initierades under tiden för Alliansens ledning.

Surt sa räven

Minoriteten, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, ser nu med viss oro på att det fortsatta arbetet kommer innebära färre startade byggnationer framöver. Samtidigt som behovet kommer att öka ytterligare. Byggstarterna 2015 kommer innebära ett högt antal färdigställda bostäder de kommande två åren, men ett sjunkande antal påbörjade bostäder 2016 kommer innebära stora problem framöver.

– Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har lagt flera förslag för att ytterligare öka byggtakten, med det tydliga målet att färdigställa 25.000 nya bostäder till 2028, säger Centerns kommunalråd Muharrem Demirok och fortsätter.

– Sverige och Linköping har länge stått inför ett ökande behov av fler bostäder. Under Alliansens styre gjordes flera viktiga insatser för att öka byggtakten. Bland annat ändrades nationella bullernormer, fler byggherrar engagerades, planprocesser snabbades på, tjänstemannaorganisationen effektiviserades och flera stora projekt startades. Samtidigt startade Stångåstaden det största byggarbeten sedan miljonprogrammets dagar. Resultatet av dessa åtgärder har gett effekt och bostadsbyggandet har slagit alla förväntningar de senaste åren. 2015 blev ett rekordår och ett tydligt kvitto på Alliansens byggpolitik.