• Botrygg bygger i övre Vasastaden bredvid Stångåstadens Torn. Foto: Tommy Pettersson

Vem leder bostadsbyggandet?

Med eftertryck men också med en rejäl humorglimt i ögonvrån går nu Botryggs Michael Cocozza ut och ifrågasätter delar av kommunens ägardirektiv för Stångåstaden. Den lokala byggherren framför också kritik mot plantilldelning och hastighet i ärendehantering hos berörd kommunal myndighet.

Liberal politiker

Men Cocozza har även tid för att sticka ut hakan och skoja lite när han berättar hur mycket Botrygg bygger i Linköping.
– Jag kan säga att vårt bolag är ledande i bostadsbyggandet i Linköping. Ska då kommunen stoppa Botryggs byggande om vi är ledande? Det är inte politikens uppgift att tala om att ett kommunalt bolag ska vara störst. Man kan uttrycka att Stångåstaden ska var en offensiv aktör på bostadsbyggnadsmarknaden, säger Cocozza med ett leende väl vetande att Botrygg påbörjat byggandet av, en bra bit över, femhundra lägenheter. Just femhundra nya lägenheter per år är en siffra som Stångåstadens ägare har pekat på i ett ägardirektiv.

Kommunens roll: Skapa resurser

Linköpings nya politiska majoritet markerar i ägardirektivet sitt intresse för att skjuta ytterligare fart på byggandet genom att Stångåstaden får nya ägardirektiv som säger att bolaget ska bygga 500 nya lägenheter per år.
– Det är bra att man ger ägardirektiv om att bolaget ska bygga x antal lägenheter men man ska inte peka ut vem som ska var störst på marknaden. Jag skulle vilja att kommunen åtgärdar den brist på resurser som finns inom den kommunala plan- och byggprocessen, hävdar Michael Cocozza.

Kommunala uppdrag

Fortfarande finns det kritik på att detaljplaner skulle kunna tas fram med lite större hastighet och fortfarande är bullerfrågan i någon slags regeringslångbänk. Men trots allt det byggs överallt i kommunen.
Kommunen har möjlighet att använda Stångåstaden för att direkt påverka både omfattning av och inriktning på bostadsbyggandet men också till att bostadspolitiken inte bara är en fråga om att lösa den akuta bostadsbristen, utan också kan vara ett kraftfullt verktyg för att motverka segregationen.