• Gunnar Gustafsson vill värna brunnsvattnet. Foto: Jerry Prütz

Viktigt med vattenkvalitén

Du som har privat brunn och eget vatten uppmanas nu av Linköpings kommun att med jämna intervaller att kontrollera kvalitén på detta då det på grund av flera orsaker kan ha ändras och blivit rent skadligt att dricka.

Nu uppmanar bygg- och miljönämnden att den som har privat brunn tar och ser över den lite extra då kvalitén på vattnet skiftar över tid.

– Vi vill värna om en bra hälsa för kommuninvånarna och informerar nu hushåll med egen brunn om vikten av att ta prov på sitt vatten regelbundet, säger Gunnar Gustafsson (MP), ordförande i bygg- och miljönämnden. Det är extra viktigt om man har barn eller unga i hushållet, eftersom de kan vara mer känsliga för vissa ämnen. Vattenkvaliteten kan också förändras i samband med förändrade grundvattennivåer. Just nu är grundvattennivåerna lägre än normalt, vilket alltså kan påverka enskilda brunnar.

Tre år

Ett lämpligt intervall för en vattenkoll är tre år och snart kommer alla i Linköpings kommun som har egen brunn att få hem ett brev med information hur man ska göra för att testa sitt vatten. Även om vattnet både smakar och luktar bra, kan det ibland innehålla både mikroorganismer och andra skadliga ämnen. Brunnar åldras och saker i omgivningen förändras .

– Jag har inte ett exakt tal på hur många som har egna brunnar i kommunen men gissningsvis ligger det på mellan 6 000 och 7 000, menar Gunnar Gustafsson avslutningsvis.

1. Kontakta ett ackrediterat laboratorium som gör vattenanalyser. Beställ lämpligt prov och få utrustning hemskickad. Mer information finns på linkopings.se

2. Om provet visar på brister behöver man åtgärda dessa. Kontakta ett företag som kan hjälpa till med det.

3. Följ upp resultatet. När problemet är åtgärdat behöver man göra en ny provtagning. Fortsätt sedan att kontrollera vattnet vart tredje år.