• Marie Morell säger att Östergötland står inför stora utmaningar. Foto: Tommy Pettersson

Vilka utmaningar har Region Östergötland?

Den första januari bildades Region Östergötland. Nu kommenterar oppositionen vad de tycker om den nya organisationen, och vilka utmaningar som finns. Region Östergötland är en sammanslagning av stora delar av det som Regionförbundet Östsam har haft ansvar för, samt de områden som funnits inom Landstinget i Östergötland.
Grundtanken bakom bildandet av Region Östergötland är att
Östergötland kan mer. Ett exempel är Östsvenska handelskammarens initiativ
Vision east sweden, där 16 ledande företag i Östergötland och Sörmland har gått
samman för att skapa utvecklingskraft.

”Står inför stora utmaningar”

–Vi moderater och kristdemokrater har varit engagerade i
tillskapandet av Region Östergötland och nu vill vi att denna nya organisation
inte bara ska vara startklar utan också lyfta. Vi vet att vårt län står inför
stora utmaningar. Vi kan se det inom område efter område, Östergötland
underpresterar när det gäller flera viktiga faktorer som utbildningsnivå och
sysselsättning, säger landstingsråd Marie Morell.

Öppen attityd

Enligt oppositionen är det många som har eftersökt ett tydligt
ledarskap, någon som vill kliva fram och ta ansvar för utvecklingen av länet och
regionen.
De hoppas och tror att Region Östergötland är den
katalysatorn. Vidare anser oppositionen att det är viktigt att Region
Östergötland har en öppen attityd och är inkluderande till både stora och små
företag och organisationer. De menar att Region Östergötland måste lyfta upp vad
som händer i länet och visa att Östergötland kan.
Kommunerna är beroende av varandra
–Norrköping och Linköping är viktiga motorer i hela vår
region, men utan de mindre kommunerna klarar sig inte de stora – och tvärt om.

Vi måste inse att vi faktiskt är beroende av varandra och att
den enes framgång inte görs på den andres bekostnad, utan att alla vinner på att
det går bra för Östergötland, menar landstingsråd Per Larsson. Fredrik
Sjöstrand, landstingsråd, fyller i:
–Det finns många utmaningar att ta tag i, det handlar om allt
från att skapa en bättre kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden,
att skapa bra infrastruktur och bra kommunikationer, att göra Östergötland till
en attraktiv plats att stanna lite längre på, till att utnyttja all den kunskap
och kompetens som finns inom exempelvis forskningen.