• 11 miljoner satsar kommunen på att förbättra integrationen och skapa en mer sammanhållen stad. På bilden Daniel Andersson (L), Kristina Edlund (S) och Birgitta Rydhagen (MP). Foto: Fanny Miles

Vill stärka integrationsarbetet

Nå en mer sammanhållen stad

Arbetet med integrationen ska bli bättre. Det vill koalition för Linköping som fram till år 2018 satsar över elva miljoner kronor på att skapa en mer förenad stad. – Linköping är inte en sammanhållen stad i nuläget. Det vill vi förändra, menar kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Stort fokus läggs på så kallade frivilligcentrum, en tydlig plats dit allmänheten kan vända sig om de vill hjälpa nyanlända.

– Asylprocessen är en lång väntan. Därför kan man fylla den väntan med något som exempelvis kurser eller studiecirklar främst inom samhällsorienterade ämnen, säger Birgitta Rydhagen (MP).

Koalitionen satsar också på kompisförmedling där nyanlända får möjlighet att möta etablerade svenskar. Den satsningen görs redan i liten skala men verksamheten behöver breddas, menar Rydhagen.

– Vi vet att det finns ett stort engagemang hos allmänheten men många vet inte vart man kan vända sig. Ett frivilligcentrum blir en tydlig plats.

Föräldracoaching

Man satsar också på föräldrastödsutbildningar med riktade insatser för att stötta nyanlända föräldrar och få dem att känna sig trygga i sin roll som förälder.

– En felaktig maktbalans kan uppstå mellan barn och förälder när man kommer till ett nytt land. Det är den bild vi fått från polisen också. En del insatser görs redan men vi når inte alla, säger Daniel Andersson (L).

Feriejobb

Vidare satsar koalitionen 1,4 miljoner kronor på sommarjobb för ensamkommande barn. Ytterligare aktiviteter under sommaren för ensamkommande barn görs i större utsträckning än tidigare år.

– Alla vägar till att nå en bra integration är viktiga. Arbetet sker över flera år och vi tittar på hur våra satsningar faller ut hela tiden. Vi måste arbeta på detta sätt. Våra insatser kan vara avgörande för hur väl man kommer in i det svenska samhället, säger Daniel Andersson. Det primära målet överlag är att så många som möjligt ska etablera sig på den svenska arbetsmarknaden och med det nå egenförsörjning.