Vill stärka kulturen

Region Östergötland vill stärka och lyfta kulturen i regionen. Nu är kulturplanen, för de kommande fyra åren, ute på remiss. Sista svarsdatum är den 21 augusti innan beslutet klubbas på politisk nivå.
– Det här är ett gemensamt utvecklingsdokument med 5 strategiska utvecklingspunkter som ska hjälpa Östergötland framåt med hjälp av kultur, säger Anne Hederén, enhetschef för konst och kultur, Region Östergötland.

De fem prioriteringsområdena handlar om att främja demokrati och delaktighet, bredda deltagande och öka spridning, stärka kulturens roll i regional samhällsutveckling, stödja konstnärlig utveckling och korsbefruktande samarbeten samt stärka kulturområdena sans, film och kulturarv. Region Östergötland satsar på att bygga ett kulturliv över hela länet.

– Vi strävar efter en jämlik tillgång på kultur. Mycket av utbudet finns förstås i de stora städerna men en del av arbetet är att hålla en fortsatt dialog med samtliga kommuner, säger Anne Hederén.

För barn och unga

Kultur för barn och unga är ett prioriterat område som behöver komma upp på agendan menar enhetschefen. Ett budgetförslag ligger också uppe men Anne Hederén menar att den ekonomiska biten inte är beslutad ännu utan kommer gå in i en budgetprocess. Kulturplanen är nu ute på remiss och den som vill får lämna in synpunkter. I slutet av augusti kommer samtliga synpunkter att beaktas innan planen revideras och beslutas.