• Rebecka Gabrielsson besökte Ung Företagsmässan. Foto: Sebastian Sjö

Vill stärka skyddet för hotade kvinnor

Folkpartiet hade nyligen sitt Liberala riksmöte i Örebro och ett flertal östgötar var i farten för att försöka påverka partiets framtida politik, inte minst nu, inför valet som kommer i höst.

Mattias Sundin från Norrköping och Rebecka Gabrielsson från Linköping drev och tyckte därmed också att det är dags att stärka skyddet för hotade kvinnor.

Kommunala insatser behövs

Varje år mördas 17 kvinnor av en man i en nära relation och de kontaktförbud som finns för att skydda utsatta och förföljda kvinnor överträds allt oftare. För att komma till rätta med denna allvarliga utveckling och hjälpa redan utsatta kvinnor i deras situation behövs förändringar i lagstiftningen och tydliga kommunala insatser. Därför föreslår Folkpartiet idag ytterligare åtgärder för att stärka skyddet för hotade kvinnor.

– Det är inte enbart lagstiftningen som måste stärkas. Det är också viktigt med fler skyddade boenden i kommunerna och fortsatt stöd till kvinnojourerna. Kvinnojourerna spelar en nyckelroll i att ta hand om och ge stöd till våldsutsatta kvinnor och de skyddade boendena är en mycket viktig fristad för utsatta kvinnor och barn, säger Rebecka Gabrielsson, kandidat till kommunfullmäktige i Linköping med tydli gt engagemang och fortsätter.

– Vi vill att kontaktförbud med fotboja ska kunna beslutas om som en förstahandsåtgärd. Både hotbilden och offrets rätt till rörelsefrihet ska väga tyngre än idag. Vi behöver också stärka offrets skydd vid frisläppande av fängelsedömda. Folkpartiet vill att förövare som dömts för grova brott mot närstående också ska kunna få kontaktförbud med fotboja direkt efter fängelsetiden.

Ny personvalskampanj

Mattias Sundin är på väg till riksdagen men Rebecka Gabrielsson stannar kvar än så länge i kommunalpolitiken. Hon kom fram som en frisk fläkt vid kommunfullmäktigevalet 2010. Hon drev en tydlig personvalskampanj med profilerade frågor och en stripad bil som syntes överallt i Linköping. Hon fick sitt första uppdrag redan 2009 inom räddningstjänsten. Idag sitter hon i fullmäktige, kultur och fritidsnämnden, ledamot i Nulink och ordförande i Arenabolaget.

– Nu tar Folkpartiet nya tag och visar upp vår liberala  politik som inte kläms i mitten mellan alla partier som redan finns där. Vi har en egen linje inom välfärdspolitiken med vår valfrihetssyn och vi har också en mycket bra näringslivspolitik något som jag tycker är viktigt eftersom jag själv drivit företag. , säger Rebecka Gabrielsson en människokännare som har erfarenheter både inom det privata näringslivet och nu också inom politiken.