Ville prova att göra motstånd

När polisen skulle hjälpa en cyklist upp på benen så lade sig dennes kompis i med resultat att han fick följa med till arresten istället. Själv påstår bråkmakaren att han ”ville se vad som hände när man gjorde motstånd”. Nu har efterräkningar att vänta för sitt tilltag.
Det var natten mot söndag som polisen skulle hjälpa upp en man som cyklat omkull på Nya Tanneforsvägen i centrala Linköping. Dock hade mannens kompis hade åsikter i frågan och gav sig därav på polisen.

– Det slutade med att kollegorna helt sonika fick ta med sig mannen som gjorde motstånd och krängde med kroppen. När han så väl satt i bilen och lugnat sig så sa han att han ville ”ville se hur det var att göra motstånd mot polisen och vad som skulle hända”, berättar Mikael Persson, utredningsbefäl vid Linköpingspolisen och fortsätter med att mannen förhördes och därefter släpptes men att han nu har efterräkningar att vänta för sitt agerade.