Viltolyckor ökar i regionen

Höstsäsongen är en tid då en mängd viltolyckor sker. Av årets tolv månader är det november som generellt sett är den mest viltolycksdrabbade månaden.

Fem procent av alla de viltolyckor som skett under de senaste två åren, har hänt i Östergötland. Nu har Länsförsäkringar tittat på vilka vägsträckor i regionen som är värst drabbade.

–Vi har dels tittat på de anmälningar vi har fått in från våra kunder men vi har även kollat den nationella statistiken. Vad vi kan se är att viltolyckorna ökar i regionen men att personskadorna är färre, vilket såklart är positivt, säger Patrick Petersson, skadechef på Länsförsäkringar Östgöta.

Djurens övergångar

E4:an mellan Linköping och Mjölby är särskilt drabbad samt E22 i norrgående riktning mellan Valdemarsvik och Söderköping. Även norr om Norrköping på väg 51 kräver sin uppmärksamhet över vilt på vägarna.

– De sträckor som drabbas hårdast ser olika ut. Sambandet är att djuren har sina övergångar på de delarna av vägarna. Vi vill uppmärksamma markägare på det och se över om det går att förbättra på något sätt, säger Patrick Petersson.

Mycket trafik i regionen

– Östergötland är en relativt trafikerad region och där i ligger en del av anledningen till varför så hög procentandel olyckor händer här i länet, menar Patrick Petersson. Länsförsäkringars undersökning utgår främst ifrån de skadeanmälningar som inkommit från deras kunder.