• Anna Elbersten och Anna Nilsson berättade om varför vården är så viktig. Foto: Julia Kimell

Visar att vården gör skillnad

I veckan samlades en rad representanter från privata företag i äldreomsorg på Gyllentorget för att berätta om sina verksamheter för förbipasserade. Två av representanterna var Anna Elbersten, undersköterska på Vardagar, och Anna Nilsson, samordnare.

– Det vi vill förmedla i dag är att vi privata vårduppförare gör skillnad. Om någon är nyfiken på hur vi arbetar kan de i dag få svar. Linköpingsborna är dock lite försiktiga av sig, konstaterar Anna Elbersten.

De är båda nöjda över att beslutsvägarna i vården nu verkar vara kortare och tycker att man inom den privata äldrevården har stora möjligheter att utvecklas.

Många upplever att branchen är hotad då man inte vet vad som händer efter valet.

Mindre personalomsättning

– Det är bra att avtalen är längre nu. Det är jobbigt att byta utförare för ofta, både för personal och de äldre. Där jag jobbar nu har vi just nu ett sjuårigt avtal, säger hon.

– Jag upplever att det har blivit en högre kvalitet på vården i dag. De boende har mer rättigheter och har stora valmöjligheter också när det gäller hemtjänst och liknande. Jag tror vi kommer att nischa oss mer i framtiden. Nästa generation kommer nog att ha fler inriktningar att välja på, avslutar de båda Annorna.

Samma dag hade Åleryds vårdboende öppet hus.