• Antalet vräkningar från hyreslägenheter minskar stadigt i landet och i Östergötland är minskningen betydligt större än på många andra håll i Sverige. Foto: Tommy Pettersson

Vräkningar minskar rejält i länet

Antalet vräkningar från hyreslägenheter minskar stadigt i Östergötland. Minskningen är betydligt större än på många andra håll i landet. I fjol verkställdes 73 avhysningar, att jämföra med siffran 96 för 2014, en minskning med 24 procent.

Kronofogden har delgett ny statistik över vräkningar och ansökningar om vräkningar som ägt rum i Sverige under 2015. Statistiken visar också siffror länsvis och för kommunerna. Östergötland är ett av de län där avhysningar minskar för varje år, åtminstone sedan 2011 har det varit så.

År 2011 var antalet ansökningar från hyresvärdar om vräkning 581. Fyra år senare, 2015, var siffran 303, en minskning med hela 48 procent. Även vad gäller genomförda vräkningar så har siffrorna gått ner markant. År 2011 var siffran 130 och förra året var den 73, en minskning med 44 procent.

Senaste året har minskningen också varit rejäl. Verkställda avhysningar minskade med 24 procent och ansökningar om vräkning minskade också med 24 procent.

Minskar i Linköping

I Linköping har antalet vräkningar minskat från 40 till 25 mellan 2011 och 2015. Under samma period gick ansökningarna om avhysning ner från 186 till 85.

I hela landet så minskar också antalet vräkningar och ansökningar om vräkningar. Men siffrorna är inte lika uppmuntrande som i Östergötland. Mellan 2014 och 2015 minskade exempelvis antalet verkställda vräkningar med blott 26 stycken, från 2111 till 2085. Samtidigt minskade ansökningar om vräkningar på riksnivå med fem procent.

– Det vräkningsförebyggande arbetet är mycket viktigt. Det behövs en lokal samverkan mellan till exempel hyresvärdar och kommunen i ett tidigt skede – och där kan vi stötta med vår kunskap. Det bästa är om parterna kan lösa situationen utan att Kronofogden behöver kopplas in, säger rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg, i ett pressmeddelande.

Barn utsatta

Vräkningar drabbar barn extra hårt. Statistiken för riket visar på både positiva och negativa trender. Antalet ansökningar om vräkning där barn riskerade eller var med om en vräkning minskade med 20 procent mellan 2014 och 2015. Däremot ökade antalet genomförda vräkningar från 459 till 472.

Omkring 90 procent av de fall där vräkningar genomförs och där barn är berörda beror på hyresskulder. I mer än hälften av vräkningsfallen är hyresskulden under 10 000 kronor.

– Förmodligen väntar en del av hyresvärdarna inte så länge innan de vänder sig till oss. Fast det är olika hur hyresvärdar agerar. Det är därför vi håller kunskapsdagar för olika aktörer och samarbetar med bland annat Sveriges Allmänna Bostadsföretag för att göra det möjligt för hyresvärdar att hitta andra lösningar, påpekar Henrik Brånstad hos Kronofogden.