• Nu finns det en ny huskropp att bo i ute på Vreta Kluster. I förgrunden ser vi den första huskroppen. Foto: Anna Ek
  • Helene Oscarsson är glad över det intresse som finns för Vreta Kluster och de gröna näringngarna. Jesper Lindström håller med. Foto: Tommy Pettersson

Vreta Kluster fortsätter att växa

Så mycket som 13 miljarder omsätts hos de gröna näringarna i Östergötland. Nu växer mötesplatsen Vreta Kluster väster om Linköping med ytterligare en huskropp.

Invigningen av den nya huskroppen är klar och de företag som har anmält intresse är inflyttade. Helene Oscarsson, koordinator, är både nöjd och full av tillförsikt inför framtiden.

– Nu får vi äntligen vår aula. Den är provkörd och vi kan ta upp till drygt 120 personer på en och samma gång men ännu så saknar den en del teknisk utrustning men den är beställd och kommer efter helgerna. Idag huserar 21 företag på Vreta Kluster och hittills har man haft över 9000 besökare. I det nya huset, som nu alltså står klart, finns plats för ytterligare 55 kontor. Enligt en färsk undersökning är Vreta Kluster välkänt, inte bara i branschen, utan även bland linköpingsborna generellt, nästan fyrtio procent av Linköpingsborna känner till Vreta Kluster och de verksamheter som bedrivs där. I det första kontorshuset finns sedan tidigare ett 20-tal företag och organisationer såsom Hushållningssällskapet, Svenska Pig och Söderslätts Spannmålsgrupp. I det nya huset finns plats för 55 kontor och två nya, stora mötessalar för 120 respektive 70 deltagare.

Provbo klustret

För att det nya huset ska fyllas lika snabbt som det första går Vreta Kluster ut med ett erbjudande till utvalda företag och organisationer inom de gröna näringarna att ”provbo” på klustret under en månad.

– Det har varit ett jättestort intresse och bara två månader efter att det andra kontorshuset blev klart har vi 75 procent av det nya huset ute på offert till ett antal spännande aktörer. Samtidigt är det ett högt tryck på konferensverksamheten i huset, vilket genererar ännu fler nya möten och idéutbyten. Det här är otroligt roligt och visar att vi har lyckats bli den mötesplats för de gröna näringarna som vi önskat, säger Helene Oscarsson, koordinator på Vreta Kluster.

Ett tredje hus?

Det finns även planer på en tredje och en fjärde huskropp i området. Men dessa kommer dröja ännu en tid innan man sätter spaden i jorden. Först ska man fylla det nya huset.

– Det är inget jag vågar ens tänka på nu men om de här offerterna går in så kan man nog så sakta börja ställa in sig på ett tredje hus men just nu vill jag nog inte ens tänka så ens för mig själv. En sak som är roligt är att det var nog inte så många som trodde på att vi skulle lyckas att etablera oss och inte heller på så kort tid. Med det har vi ju och det är verkligen roligt, avslutar Helene Oscarsson.