• Regionen och Christoffer Bernsköld kan fortsätta att satsa på kvinnors hälsa. Foto: Tommy Pettersson

Ytterligare 14 miljoner

Till kvinnors hälsa

Region Östergötland har fått 14,1 miljoner 2017 av regeringen för att förbättra förlossningsvården och kvinnors hälsa under de kommande åren.

Det är regeringens beslut om fördelning av totalt 490 miljoner kronor till landstingen under 2017 som har lett till att Östergötland får 14 miljoner.En fördelning som som sker efter befolkningsstorlek.

Stärka kvinnors hälsa

Den större delen av satsningen ska i första hand användas för att stärka förlossningsvården och eftervården för förlösta kvinnor. I andra hand får pengarna användas till insatser inom hälso- och sjukvården i arbete med att utveckla och förbättra primärvårdens arbete i syfte att stärka kvinnors hälsa.

– Alla ska ha en trygg förlossning, oavsett vem du är eller var du bor. Vi behöver utveckla förlossningsvården och de här pengarna är ett stort stöd för att vi ska minska hälsorisker och göra vården mer tillgänglig för alla kvinnor i länet, säger Christoffer Bernsköld (S), regionråd

Medlen utgör den största delen av regeringens budgetsatsning på förlossningsvård, primärvård och kvinnors hälsa och följer den större överenskommelse på området som slöts med Sveriges kommuner och landsting (SKL) i januari.