• Lars Linebäcks Stadsmission får pengar för att fixa fler flyktingboende. Foto: Rama Gerges

Ytterligare boende för flyktingbarn behövs

I början av år 2015 fanns det drygt 100 ensamkommande barn i Linköping och ett år senare vid årsskiftet räknar man med att det finns över 500 ensamkommande barn i kommunen.

Under hösten 2015 bodde 250 barn i olika boenden, 80 av dem bodde hos anhöriga, 40 var placerade i familjehem utan anhörigkoppling och 70 fanns i lägenheter med boendestöd.

Ingen kris

Under senhösten öppnade kommunen ”slussboende” som är ett ställe där barnen kan bo de första veckorna eller vid behov de första månaderna till dess att en plats i vanligt boende kan ordnas. Det öppnades ett boende på 30 platser i Linköping Arena förra året, samt ytterligare 32 platser i november. Den 23 december öppnades det största boendet hitintills på 72 platser i Örtomtas nedlagda skola. Men jakten på boendeplatser fortsätter under 2016.

Under första halvåret 2016 räknar man med att det kommer ytterligare 150-275 ensamkommande barn till Linköping. Samtidigt vet kommunen att 106 platser måste stänga under våren på grund av att ordinarie verksamhet behöver lokalerna igen. VDet behövs plockas fram mellan 250-375 nya boendeplatser under våren.

Alla kan hjälpa till

Linköpings Stadsmission har nyligen öppnat boendestöd med plats för 10 ensamkommande ungdomar på flykt i åldern 12-18 år. Inom kort öppnas ytterligare ett boende med 16 platser för ungdomar i samma ålder beläget centralt i Linköping. De största utmaningarna för alla som som anordnar boende är att hitta personal.

Tak över huvudet går alltid att ordna på olika sätt, i värsta fall i dåliga kortsiktiga lösningar, men det krävs bemanning av personer med personlig lämplighet och chefer med adekvat utbildning.

Regeringen har nyligen skickat iväg tio miljoner kronor till Sveriges Stadsmissioners verksamhet för människor på flykt och dessa pengar ska användas under 2016 till stöd och hjälp för människor att komma in i det svenska samhället på bästa sätt.

– Vi har med gott resultat startat vårt första boende och tack vare fantastiskt engagemang från nyrekryterad personal samt volontärer har våra boende börjat komma in i samhället på ett bra sätt. Alla utom ett av de ensamkommande flyktingbarnen går i skola dagligen, säger Lars Linebäck, direktor på Linköpings Stadsmission.