• Fem Linköpingsskolor har fått utmärkelsen ”Skolbibliotek i världsklass”. För Hjulsbroskolan blir det andra gången. Foto: Tommy Pettersson

Ytterligare fyra skolbibliotek i världsklass

29 bibliotek har fått utmärkelsen ”Skolbibliotek i världsklass” och fem av dem ligger i Linköping. Hjulsbroskolan behåller titeln från förra året.

Det är fackförbundet DIK (Dokumentation, information och kultur) som delar ut pris till Sveriges bästa skolbibliotek. För att få utmärkelsen finns det en rad kriterier som måste uppfyllas. Skolbiblioteket måste vara en tydlig del av skolans pedagogiska vision och det ska samverka med skolledningen och den övriga pedagogiska personalen kring elevernas lärande. De ska dessutom stärka elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld och erbjuda stöd till enskilda elever och grupper i deras lärprocesser.

– Vi är mycket stolta över den här utmärkelsen, skolbiblioteken är jätteviktiga och nu kommer vi att satsa ytterligare på att bygga ut skolbiblioteken, så att vi får ännu fler bibliotek i världsklass, säger Catharina Rosencrantz, barn- och ungdomsnämndens ordförande.

Fokusbibliotek

Hjulsbroskolan fick utmärkelsen tidigare i år och nu kan ytterligare fyra skolor i Linköping stoltsera med att ha skolbibliotek i världsklass. I Linköping finns totalt 40 skolbibliotek och 15 av dem är fokusbibliotek. Fokusbiblioteken har en utvecklingsmodell som innebär att man har bemanning med fackutbildade bibliotekarier, upprustning av lokaler och inventarier samt läsfrämjande uppdrag. Samtliga världsklassomnämnda grundskolor är fokusbibliotek: Hjulsbroskolan, Brunnbyskolan, Skeda/Slaka skola och Änggårdsskolan. Utöver dem har gymnasieskolan Katedralskolan fått utmärkelsen.

– Det känns verkligen roligt. Det blir en bekräftelse på att vårt arbete med fokusbibliotek är på rätt väg, samtidigt som det är positivt att skolbibliotekariernas kompetens uppmärksammas, säger Linköpings skolbibliotekschef Catrin Eriksson.